TAARIFA KWA VYOMBO VYA HABARI - Pongezi kwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa kuwatahadharisha Vijana juu ya Madawa ya Kulevya na Ngono Zembe .Mwaka 2000 Tanzania ilitangaza UKIMWI kuwa janga la Kitaifa. Katika kuimarisha juhudi hizi, mwaka 2004,  serikali iliweka mpango wa upatikanaji bure wa dawa za kufubaza makali ya VVU na kuhamasisha upimaji wa VVU. Hadi sasa kwa mujibu wa takwimu zilizopo takribani watu 1,400,000 wanaishi na maambukizi ya VVU na kati ya hao, takribani watu 850,000 wanatumia dawa (UNAIDS 2017). Yote haya ni matokeo chanya ya juhudi za serikali ambazo zimechangia kupungua kwa maambukizi ya VVU  kutoka asilimia 8.3% (2003) hadi aslimia 5.3% (THIMS 2012). Hata hivyo, pamoja na juhudi hizi, maambukizi ya VVU yanaonekana kuongezeka kwa kasi katika kundi la vijana wa umri kati ya miaka 19 hadi 35 ukilinganisha na makundi mengine.

Katika hotuba yake Mheshimiwa. Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli  aliyoitoa kwenye kilele cha maadhimisho wiki ya vijana,kumbukumbu ya kifo cha Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Kuzima Mwenge wa Uhuru  tarehe 14th October, 2017 huko Zanzibar, kwa  kunukuu maneno yake mwenyewe alisema; Vijana ndio uhai na nguvu kazi ya taifa hili..; Taifa hili ni lenu..; Mjihadhari na tabia za matumizi ya madawa ya kulevya na kufanya ngono zembe...” Kauli hii ya Mkuu wa Nchi ni ya kupongezwa sana kwani inavunja ukimya ,kuamsha na kuhamashisha juhudi za Kitaifa zinazolenga  kufikia malengo ya 90-90-90 ifikapo 2020,  vijana wakipewa kipaumbele. Sisi Baraza la Taifa la Watu Wanaoishi na VVU (NACOPHA) tumefarijika sana na kauli hii ya Kiongozi wa Nchi kwa vijana.   Tunaipongeza sana.

Akimkaribisha Mheshimiwa Rais kuongea na wananchi, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Mheshimiwa Jenista Mhagama alisema kuwa; mojawapo ya mafanikio ya mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2017 ni pamoja na kuhamashisha upimaji wa VVU kwa vijana. Katika mbio za Mwenge za mwaka huu takribani watu 80,000 walijitokeza kupima na kujua hali zao miongoni mwao wakiwemo vijana.

Kwa kupitia taarifa hii kwa vyombo vya habari NACOPHA tunaomba pongezi zetu za dhati zimfikie Mhe. Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli kwani ni  imani yetu NACOPHA kuwa kauli hii itaamsha upya ari na kuongeza kasi ya mwitikio kwa UKIMWI kwa Viongozi na  mamlaka zote za  Serikali, mashirika ya kijamii  , Wadau wa maendeleo , vyombo vya habari , viongozi wa dini, jamii kwa ujumla na hasa vijana.

Ni ukweli usiopingika kuwa, matumizi ya dawa za kulevya na ngono zembe ni vichocheo vikubwa vya maambukizi mapya ya VVU na hasa kwa vijana. Vijana wengi na hasa wa kike wapo katika hatari kubwa Zaidi ya kupata maambukizi ya VVU kutokana na tabia hizi. Hata  hivyo  kwa sasa ni vijana wachache sana wanaojitokeza kupima na  kujua hali zao za afya. Hii ni changamoto kubwa katika kufikia azma ya serikali kufikia malengo ya 90-90-90 ikiwa ni pamoja na kujua hali yao ya maambukizi ya VVU; kuanza tiba; na kufubaza makali ya VVU. Ombi letu  Baraza kwa Mheshimiw Rais  ni: 

·         Kuendelea kuhamashisha  juhudi za upimaji wa VVU ili kuhakikisha watu wote wanaoishi na maambukizi ya VVU  wanapima na kujua hali zao za afya, wale wote wanaopatikana wanaishi na Maambukizi wanaanza mara moja na kudumu kwenye tiba, na pia wote walio kwenye tiba wanafuasa tiba kwa usahihi ili  kufubaza makali ya VVU. 

·         Kusisitiza na kusimamia viongozi wote kwa ngazi zote kuendelea kuhimiza na kutoa adhari kwa wananchi wa makundi yote, kuepuka maabukizi ya UKIMWI kwani bado Upo  na  maabukizi yanaendelea. Lengo ni kutokomeza UKIMWI ifikapo 2030

·         Kutoa msukumo mpya na kuhuisha sera ya taifa ya UKIMWI ya 2001 ili iweze kuendana na mikakati na uhitaji wa mwitikio wa UKIMWI kwa sasa na hasa wakati huu  wa awamu ya Tano

·         Kuwawezesha WAVIU na hasa vijana kuwa na uhakika wa kupata dawa  kwa magonjwa nyemelezi kwani kwa sasa dawa hizi hazipatikani na ni muhimu kwa ufuasi sahihi wa dawa

·         Kuhamasisha jamii kuondokana na Unyapapaa kwa WAVIU kwani hiki ni kikwazo kikubwa kufikia malengo ya 90 90 90

Ni rai yetu kwa watanzania wote , kuwa ni wajibu  wetu sote , na hasa kwa  kila kijana kuitikia wito wa mheshimiwa rais kuhakikisha wanalinda afya zao kwa kuepuka na kujilinda na vishawishi na tabia hatarishi kupata maambukizi ya VVU. Wazazi , walezi, Viongozi wa dini na wadau wengine kwa nafasi zetu , kuumunga mkono Mheshimiwa rais na kuwa karibu na vijana katika kuwaongoza na kuwaelimisha juu ya tabia hatarishi na kuwasaidia kuepuka maambukizi ya UKIMWI na madhara mengine yatokanayo na Ngono zembe na matumizi ya madawa ya kulevya.

Kwenu  ninyi Vyombo vya habari, mnalo jukumu kubwa kwa jamii, hususani vijana kuhakisha mnatoa taaarifa za mara kwa mara  mkielimisha na kuhamsisha jamii kupata huduma mbali mbali za kudhibiti UKIMWI  na hasa juu ya afya ya uzazi kwa Vijana. Napenda kusisitiza kuwa UKIMWI bado upo.

Tunapenda kutumia fursa hii kuwashukuru wadau wote ikiwa ni pamoja na  Serikali yetu ,  Bunge la Jamuhuiri ya Muungano wa Tanzania, USAID ,UNAIDS Mfuko wa Dunia wa UKIMWI, TB na Malaria, Vyombo Vya habari   na wengine wote kwa kuliwezesha baraza kufanya kazi zake kwa ufanisi
Mwisho kabisa, Tunapenda kumhakikishia Mheshimiwa  Rais utayari wa  Baraza na watu wanaoishi na VVU kwa ujumla wetu katika juhudi za Serikali za kuimarisha afya za vijana ili washiriki kikamilifu kuijenga Tanzania ya uchumi wa  Viwanda.

ASANTENI SANA KWA KUNISIKILIZA.

Justine Mwinuka
Mwenyekiti

Baraza la Taifa la Watu Wanaoishi na VVU (NACOPHA)

Mkurugenzi wa USAID Tanzania aitembelea NACOPHA na ujumbe usemao“Tusimwache mtu yoyote nyuma katika hali yoyote ile”

Mkurugenzi mpya wa Shirika la Marekani la Maendeleo ya Kimataifa (USAID) nchini Tanzania bwana Andrew Karas amefanya ziara ya kikazi katika ofisi ya makao makuu ya Baraza la Taifa la Watu wanaoishi na Virusi vya UKIMWI (NACOPHA) na kulitaka Baraza hili kuhakikisha linapanua wigo wake kuwafikia watu wote wanaoishi na Virusi vya UKIMWI nchini.


Katika Picha ya pamoja bwana Karas akiwa na wajumbe kutoka NACOPHA


Bwana Karas ametoa wito huo jijini Dar es salaam Septemba, 15, 2017, katika ziara yake ya kikazi iliyoambatana na kupata mrejesho wa utekelezaji wa mradi wa SAUTI YETU unaofadhiliwa na USAID kupitia Baraza tangu Decemba, 2013.
Aidha amesema kuwafikia watu wanaoishi na VVU na kuwapatia huduma nikumuenzi muasisi wataifa hili Mwalimu J.K Nyerere ambaye alikuwa muumini wa upendo, amani,umoja na mshikamano na kuongeza kuwa mapambano dhidi ya UKIMWI yanahitaji mshikamano ili kufikia lengo la kuwa naTanzania isiyokuwa na maambukizo mapya.“Tusimuache mtu nyuma katika hali yoyote, tusonge mbele kwa pamoja huku tukidumisha amani, umoja na mshikamano."Alisema bwana Karas.
Kwa upande wake afisa mtendaji wa Baraza bwana Deogratius P. Rutatwa amemshukuru bwana Karas kwa msaada wanaoutoa na juhudi zao katika mapambano dhidi ya UKIMWI hapa nchini na mataifa mengine kwa ujumla.
Amesema kwa sasa Baraza lipo katika wilaya 154 za Tanzania bara ambapo ni sawa na asilimia 82%, na zaidi ya watu laki sita wanaoishi na VVU wamefikiwa na Baraza. Kupitia mradi wa SAUTI YETU wilaya  29 tayari zimefikiwa ambapo mradi unatarajiwa kufikia wilaya 46.
Bwana Rutatwa ameongeza kuwa Baraza limefanikiwa kuongeza ushiriki wa WAVIU kuanzia ngazi ya jamii kupitia vikundi vya watu wanaishi na VVU. Vikundi vya WAVIU 3824 vimeundwa ili kuhakikisha wanapata huduma mbalimbali za kiafya, kijamii na kiuchumi kuanzia ngazi ya jamii ili kufanikisha kufikia lengo la 90-90-90 ifikapo mwaka 2030. 
“Ushirikishwaji wa watu wanaoishi na VVU umehamasisha uwajibikaji, upatikanaji wahuduma za UKIMWI kutoka ngazi ya jamii katika mapambano dhidi ya UKIMWI.”Ameeleza bwana Rutatwa.
Kuanzia mwaka 2016 Shirika la Marekani la Maendeleo ya Kimataifa (USAID) linaongoza kwa kutoa ufadhili wa shughuli za NACOPHA kwa asilimia 41.45% ikifuatiwa na mashirika mengine kama Global Fund asilimia 35.4% Umoja wa Mataifa (UN) 9.5% na Serikali ya Tanzania asilimia 6.1%.

UCHAGUZI WA VIONGOZI WA KONGA MPYA YA UBUNGO

Baraza la watu wanaoishi na VVU (NACOPHA) mnamo Tarehe 22/7/2017 tulikuwa na uchaguzi wa viongozi katika Konga mpya ya Ubungo, uchaguzi huo ulifanyika katika ofisi ya manispaa ya Ubungo, ambapo wajumbe 39 kutoka katika vikundi vya WAVIU na Mitandao ya WAVIU, vilivyopo katika kata za wilaya ya ubungo, Mratibu wa UKIMWI wa Manispaa, Afisa Maendeleo ya Jamii na Vijana, Ofisi ya Mkurugenzi wa Manispaa, Mwenyekiti wa kamati ya UKIMWI halmashauri ya manispaa ya Ubungo, Makatibu kutoka Konga za Temeke na Ilala, Mwenyekiti konga ya Kinondoni, Mwakilishi kutoka mfuko wa kudhibiti UKIMWI  (ATF), Ofisi ya NACOPHA Kanda ya Dar es Salaam, na Mratibu wa kanda toka JSI.


Uchaguzi huu uliratibiwa na kufadhiliwa na Shirika la JSI kupitia mradi wa CHSSP unaofadhiliwa na USAID. Katika uchaguzi huo uliochukua takriban masaa nane ulifanikiwa na viongozi wafuatao waliweza kuchaguliwa:-


1. Kyara Lweno- Mwenyekiti
2.Reinfrida Chitokota- Makamu Mwenyekiti
3. Jacqueline Alois- Katibu
4.Juliana P. Jaribu- Mweka hazina
5.Salum Kondo- Mjumbe mwakilishi wa Wanaume
6.Enos Tossye- Mjumbe mwakilishi wa Wanaume
7.Neema Duma- Mjumbe mwakilishi wa Wanawake
8.Salama Ally- Mjumbe mwakilishi wa Wanawake
9.Lucian Elias - Mjumbe mwakilishi wa Vijana wa Kiume
10. Anna Sajilo- Mjumbe mwakilishi wa Vijana wa KikeWawakilishi katika kamati ya UKIMWI ya Manispaa (CMAC)
1. Rogers Kaitila (Mwanaume)
2 .Mary Kuzenza (Mwanamke)


NACOPHA inatoa pongezi kwa viongozi hao waliochaguliwa na kuwataka watekeleze wajibu wao kufuatana na sheria ya baraza inavyowataka wafanye. Hivi sasa Baraza lina konga zipatazo 154. Baraza linatowa shukrani kwa JSI kupitia mradi wa CHSSP kwa kufanya kazi kwa Karibu na Baraza kwa kuhakikisha malengo ya pamoja ya kufikia 90%,90%,90% yanafikiwa. Bira kusahau Serikali kupitia kwa viongozi wa wilaya, CHAC na DAC tunawashukuru sana, TACAIDS na wadau wote waliosaidia kufanikisha kwa uchaguzi huo katika konga mpya ya Ubungo.


Mapambano dhidi ya VVU na UKIMWI ni mapambano endelevu, kila mmoja kwa nafasi yake hana budi kuhakikisha kuwa anapigana kwa nguvu zote kuhakikisha tunatokomeza janga hili la UKIMWI.

UCHAGUZI WA VIONGOZI WA KONGA MPYA YA KINONDONI.

Baraza la Taifa la Watu waishio na Virusi vya UKIMWI Tanzania limefanya uchaguzi wa viongozi wa Konga mpya ya Kigamboni mapema 18 /7/2017 katika ukumbi wa CCM uliopo katika kata ya Kigamboni wilayani Kigamboni. Uchaguzi huo uliofanywa kwa ufadhili wa watu wa Marekani (USAID) Kupitia Mradi wa CHSSP unaotekelezwa na JSI ambao moja ya malengo yake ni kuzijengea uwezo Konga katika masuala ya uongozi bora.
Wanakonga wa kigamboni wapatao 31 walihudhulia na kufanikiwa kuwachagua viongozi wafuatao
1.       JOSHUA PIMA NYAGANGO - Mwenyekiti wa Konga ya Kigamboni,
2.       MARIA YUSUF - Makamu Mwenyekiti,
3.       AISHA SAIDI BURE -  Katibu
4.       MWANAHAMISI ISIAKA -  Mtunza fedha (Mweka hazina) wa Konga ya Kigamboni.
 
Pia wajumbe wa bodi ya Konga walichaguliwa ambapo:-
1.      SAUDA MIKIDADI amekuwa muwakilishi wa vijana wa kike
2.      PAUL MICHAE NZIJE muwakilishi wa vijana wa kiume.
3.       NICOLAUS SIKA na IBRAHIM ABDURABI MOHAMED wakiwakilisha wajumbe wanaume
4.      HADIJA SHABANI pamoja na HIDAYA MOMBA wakiwakilisha wajumbe wanawake.
 

Ndugu IBRAHIM ABDURABI MOHAMED alichaguliwa kuwa muwakilishi wa Kamati ya UKIMWI ya halmashauri (CMAC) na Katibu wake ni Bi AISHA SAIDI BURE.
Katika uchaguzi huo wadau mbalimbali wa masuala ya VVU na UKIMWI walihudhuria, kulikuwa na wanavikundi toka katoka vikundi vya WAVIU waliotokea katika kata 9 za kigamboni wapatao 31, CHAC, DAC, Mwakilishi toka TACAIDS, Mwakilishi toka Halmashauri ya wilaya ya Kigamboni, viongozi toka konga ya Temeke na Ilala ambao walikuwepo kwa ajili ya kusimamia uchaguzi huo.
NACOPHA inatoa pongezi kwa viongozi hao waliochaguliwa na kuwataka watekeleze wajibu wao kufuatana na sheria ya baraza inavyowataka wafanye, pia inatowa shukrani kwa JSI kupitia mradi wa CHSSP kwa kufanya kazi kwa Karibu na Baraza kwa kuhakikisha malengo ya pamoja ya kufikia 90%,90%,90% yanafikiwa. 
Bira kusahau Serikali kupitia kwa viongozi wa wilaya, CHAC na DAC tunawashukuru sana, TACAIDS na wadau wote waliosaidia kufanikisha kwa uchaguzi huo katika konga mpya ya Kigamboni.

Mapambano dhidi ya VVU na UKIMWI ni mapambano endelevu, kila mmoja kwa nafasi yake hana budi kuhakikisha kuwa anapigana kwa nguvu zote kuhakikisha tunatokomeza janga hili la UKIMWI.

UZINDUZI WA OFISI YA KONGA TEMEKE NA KIONGOZI WA MBIO ZA MWENGE 2017


Mbio za Mwenge wa Uhuru tangia mwanzo zimekuwa kichocheo kikubwa katika kuhamasisha Maendeleo, uzalendo, Umoja, Mshikamano na kudumisha Amani ndani na nje ya Taifa letu. Mwaka huu utakuwa mwaka wa 24 tangu mbio za Mwenge wa Uhuru zirejeshwe chini ya utaratibu wa usimamizi wa serikali. Lengo ni kutimiza adhma iliyowekwa na waasisi wa Taifa hili wakati wa kuanzisha Mbio za Mwenge kama kichocheo kikubwa katika kuhamasisha Maendeleo, uzalendo, Umoja, Mshikamano na kudumisha Amani ndani na nje ya Taifa letu.

Mnamo tarehe 27/5/2017, ilikuwa ni fursa ya kuzinduliwa kwa ofisi ya Konga ya Temeke, iliyopo katika kata wa Mwembeyanga. Ofisi hiyo ilizinduliwa na Kiongozi wa Mbio za Mwenge Mh. Amour Hamud Amour.


Katika Uzinduzi huo, Mwenyekiti wa Baraza la Watu Wanaoishi na VVU Tanzania Ndg. Justine Mwinuka  ambaye pia alishiriki katika uzinduzi wa ofisi  ya Konga ya Temeke , aliishukuru Hamashauri ya Wilaya ya Temeke kwa niaba ya Baraza la taifa la watu waishio na VVU kwa kutupatia Ofisi hiyo.  

Mwenyekiti wa Baraza alipongeza uongozi wa Konga ya Temeke jinsi walivyowaunganisha WAVIU wa Temeke na kuwa na mshikamano na kushirikiana katika kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili WAVIU.

Akitembelea banda la WAVIU kiongozi wa mbio za mwenge Mh. Amour Hamud Amour akiambatana na Mwenyekiti wa Baraza la WAVIU Tanzania Ndugu Justine Mwinuka walishuhudia kazi mbalimbali zinazofanywa na WAVIU za ujasiriamali ili kujiongezea kipato kwa kupatiwa mitaji kutoka Halmashauri, na Kupitia miradi Mbalimbali inayotolewa na wadau mbalimbali kwenye shughuli za mwitikio wa UKIMWI.Pia walipata fursa ya kuuliza maswali na kuweza kujibiwa kwa ufasaha na waliweza kuwatia moyo ili kuhakikisha wanapambana kufikia 90-90-90 ifikapo 2020

 Aidha Mwenyekiti wa Konga ya Temeke Ndugu Peter Kisima Kwa niaba ya kamati  tendaji ya Konga alitoa shukrani za dhati kwa Halmashauri ya Temeke kwa kushirikiana    na Uongozi wa NACOPHA kupitia Mradi wa Sauti Yetu kwa kuweza kufanikisha    upatikanaji wa ofisi ya Konga ya Temeke.Mkoa wa Dar es salaam ulipokea Mwenge wa Uhuru siku ya tarehe 25/05/2017 saa kutoka Mkoa wa Lindi katika eneo la Kongowe Shule ya Msingi Kongowe/Mzinga kata ya Tuangoma na kukabidhiwa katika wilaya ya Temeke. Mwenge wa Uhuru utamaliza mbio zake hapa mkoani Dar es salaam siku ya tarehe 31/05/2017 na kukabidhiwa kwa uongozi wa Mkoa wa Pwani siku ya tarehe 01/06/2017 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere Terminal 1 kwa ajiri ya kwenda Mafia Mkoani Pwani.